LightWEB
Betingelser for e-handel hos Østerdalsmia

Du plikter selv å gjøre deg kjent med de betingelser som omhandler handel via Internett!

Velg i menyen for å lese mer om bl.a.:

Salgs-, betalings- og leveringsbetingelser

Østerdalsmia har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Varene betales pr. postoppkrav og leveres med Postens Servicepakke. Postens tilbud dekker hele landet - og pakkene utleveres via postkontor eller postfilial (evt. landpostbud). Melding om ankommet pakke går ut til mottaker straks. Det sendes påminnelse om uavhentet sending etter 7 dager. Dersom den ikke er hentet innen 14 dager, blir den returnert til avsender.

Transportiden er fra 1 til 5 dager, avhengig av strekning.

Priser

Østerdalsmia forbeholder seg retten til å endre priser uten videre varsel til kjøper. Det er kjøperens ansvar å holde seg oppdatert om gjeldende priser, f.eks. via Internett.

Prisene i vår Nettbutikk er priser inklusive MVA. Alle våre produkter har 25% MVA. Ekspedisjonsgebyr og frakt kommer i tillegg.

Østerdalsmia tar forbehold om evt. prisfeil. Østerdalsmia kan imidlertid ikke endre prisen på en vare kjøper har fått bekreftet pris på. Det er alltid den bekreftede prisen på ordretidspunkt som gjelder. Østerdalsmia forplikter seg til og levere varen til avtalt pris.

Reklamasjon og retur / Angrerett

En ordre er gyldig når kjøper har mottatt ordrebekreftelse. Alle ordrebekreftelse gis pr. e-mail. Den e-mail kunde mottar ved bestilling, er IKKE en ordrebekreftelse, men kun en bekreftelse på at ordren er mottatt. Ved bestilling av et produkt i Nettbutikken til Østerdalsmia tas det for gitt at kjøper godtar Østerdalsmia sine betingelser. En ordre/bestilling er gyldig inntil varen er avbestilt eller Østerdalsmia skriftlig/pr. e-mail kansellerer ordren grunnet eventuelle feil.

Kjøper skal rapportere eventuelle mangler ved en leveranse til Østerdalsmia i rimelig tid etter at feilen burde vært oppdaget. Ved forbrukerkjøp har kunden angrefrist. I leveransen ligger det et utfylt angrefrist-skjema som brukes. Angrefrist-skjemaet kan også hentes her. Les ellers mer om angrefristen.

Returer i postoppkrav aksepteres ikke.

Reklamasjon - utdrag fra Kjøpsloven (Kjøpsloven av 13. mai Nr. 27 1988.)


Dersom mottatt vare har feil eller mangler, kan kjøper gjøre gjeldende en rekke mangelsbeføyelser (eks. å holde kjøpesummen tilbake, retting omlevering, prisavslag heving og erstattning) etter kjøpsloven, jfr. kjl. §30 flg. Dette forutsetter imidlertid at

kjøper reagerer innen visse frister. I forbrukerkjøp er reklamasjonsfristen som utgangspukt to år etter at kjøper mottok vare.

Dersom varen eller deler av varen er ment å vare vesentlig lenger enn to år, utvides reklamasjonsfristen til fem år.

Det må gis melding til selger innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det stilles ingen formkrav

ved reklamasjon, men av bevismessige grunner bør meldingen gis skriftlig. Det bør fremgå av meldingen (reklamasjonen) hvilke mangelsbeføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldende. Ved reklamasjoner skal tjenesteyter bære alle kostnader forbundet med kjøpet, herunder utgiften til tilbaketransport.

Personvern og sikkerhet

Østerdalsmia registrer kun persondata i den grad det er nødvendig for å levere en bestilling. All informasjon som samles inn oppbevares på en sikker og fortrolig måte. Denne informasjonen vil ikke bli solgt, utlånt, utleid eller på annen måte gjort tilgjengelig for uvedkommende.

Kunden kan selv via "Kundesenter" selv rette sine registrerte persondata. Det kan også tas kontakt med Østerdalsmia via e-post, telefon eller brev for å få rettet persondata. Kunden har full rett til innsyn i de opplysningene som kan knyttes til kunden.

Østerdalsmia behandler alle persondata ifølge Lov om Personopplysninger.

Østerdalsmia A/S
Håmmålsfjellv. 29, N-2550 Os i Østerdalen

Telefon: +47 62 49 70 87
Telefaks: +47 62 49 75 62
Ryen Leif Olav
Mobiltelefon: +47 928 48 380
E-post: post@osterdalsmia.no 

Tilbakemeldinger

Facebook

Vær


Kart             


 Østerdalsmia ligger i utkanten av Os sentrum lengst nord i Østerdalen.
Fra nord: 12 km fra Røros.
Fra sør: 40 km fra Tynset.
(ca. 400 m fra riksvei mot Hummelfjell skitrekk. Her holder vi til i egne, forholdsvis nye og tidsriktige lokaler.


 

© LightWeb